logo

Узбекча хазил шерлар. Хазил Шеърлар Кизларга

Узбекча хазил шерлар Rating: 5,2/10 1645 reviews

Кизлар Хакида Хазил Шеърлар

Узбекча хазил шерлар

Иш пуччак, доклади этилди инкор, Карорга келинди: Раисбой бекор. Aгaр сизни уйлaнтирсaлaр тўйингизгa aйтa oлaсизми? Дилгинам, эт яхшилик, дарёга от , билсин балик, Вакти келса ёд этар, акли узида бош хам. Яхши дустлар базмида дилу жоним мушток эди, Мархабо, эй кадри олий, нуктадонон, ассалом. Туклигу шухлик , барии- тую тамошо нон билан, Нонни эъзоз айлангиз , нон бирла танда жон азиз. Ойдек юзингизга туймайман бокиб, Сизга деб, тутдим, ол-даста гул лола. Самовотга очди дарча, Мирза Угугбек бобом, Зухрахон этди табассум, Илму фан осмонида, Мирза Бедил тортти наъра, Икки дунё титради, Ларза кирди шу замонда, Зебуннисо жонида.

Next

Узбекча шерлар севги хакида

Узбекча хазил шерлар

Туйларингиз муборак, Кутлуг булсин, ёр-ёр, Бахтли келин- куёвга тотлиг булсин, ёр-ёр. Дилбарим жону дилим изхорини этса малол, Тер тукиб кошидами , ё, зор-зор айтсамми, ё. Кимга арз этсам дегай: Дод игвонинг оташидан, Динни хор этди талошиб, дардида Куръон йиглади. То абадга сунмагай Устозимиз ёккан чарог, Дустлигу Тинчликка байрок, Шавкату- шон — рудакий. Борликка киргизиб жон, Кулочкашлаб сочиб дон.

Next

узбекча шерлар севги

Узбекча хазил шерлар

Куёв тура белида атлас белбог, ёр-ёр-эй, Келинпошом диллари офтобру тог ёр-ёр-эй, Бахту икболу мурод ёринг булсин,ёр-ёр-эй, Бешиклик тог бошингга коринг булсин, ёр- ёр-эй, Хаким бобонг куй-кушик-газал куйлар, ёр-ёр-эй, Раккосалар кош кокиб гоздек уйнар, ёр-ёр-эй. Ака- ука тургунча, Уй- эшик супиради, Хам чаккону гулгунча, Йигади- сидиради. Ой юзингда Ой- Куёшим минг жилоси — акси бор, Уйнар мавжинг, дил мавжидек,жоним кадар сервикор. Амур Темур хѰйкаѻи ёѽидаM Мард улѼас 59. Огзига келганни дерни эл синаб «нодон» атар, Дилда пишит, дилда уйлаб, дил билан суйлаб гапир.

Next

Озбекча Хазил Шерлар

Узбекча хазил шерлар

Дустлигимиз ёзиб кулочин, Кучгандайин оламни барин. Мехрингдан ичдим сув- покиза виждон, Шарафим- шонимсан- мехринг бир жахон. Сунбулу райхон юзинг,мехнатда хам донгдор узинг, Яркираб ёниб кузинг- калбимда сирдош уйнашур. Илoҳo уйингиз нурлaргa тўлсин, Жумa aйёмингиз мубoрaк бўлсин!. Шохларга уя курган, Шохдан-шохларга кунган, Богларда сайраб юрган- Кушларга ин курамиз, Дуст булишиб юрамиз.

Next

Хазил шерлар

Узбекча хазил шерлар

Хаким дилим- дустга пешвоз, Жон риштасидан пояндоз, Пойингизга жон ёзсак оз- Кош устина хуш келдингиз, Бош устина хуш келдингиз. Дустимга ёд- этдим бунёд, Тинчимас дил, уйгок куз. О, мухаббатим, жон садокатим, Жону дилимсан- дил бандим узинг. Ёгдунг заррачаси ноёб тутиё, Суртади кузига илхак бу дунё. Булбул булиб сайрайди, Гул ишкида яйрайди.

Next

Sherlar Sevgi

Узбекча хазил шерлар

Жонга-жон, конга- кон,деб, Киравердик беомон. Беканот учди фалакка, куз тиниб кон йиглади. Гар шифо топсанг, Хакимдан, катра сув кузингга нур, Махлукоту мавжудот хам булди пайдо, катрадан. Ок каптар катор-катор, Жилва айлаб ёгар кор. Йулу чулга экинг тут, Пайвандлар айланг шохтут, У берар гавхар, ёкут- Мен асло улганим йук.

Next

Хазил шерлар

Узбекча хазил шерлар

Чаккасида холи бор, Лабларида боли бор, Раксида хилоли бор- Даврага тушди Дилбар. Халк ишига йук бардошинг, Коняквойинг ястикдошинг, Арокбекингди сирдошинг, Паша тушган харом ошинг, Энди тушингни сувга айт. Яшнок, азиз гулимиз, Мархабо, хуш келибсан. Oсмoнимгa зoрлaр кўп, сиз улaргa ўҳшaмaнг, Менинг ёнимдa минг бир ўлиб, ўзгa учун яшaмaнг! Самовот чашмасин кузини очдинг, Дури гавхарларин оламга сочдинг. Яхши угил, яхши киз, энг яхши нишон келтирур, Ота- Она шаънига шараф ила шон келтирур.

Next

Узбекча шерлар севги хакида

Узбекча хазил шерлар

Таърифингга сигмагай гар булса хам олам китоб, Йугрилиб мехринг дилимга жо азал дебо Ватан. Абдулла Кодирий, Фитрат ва Чулпон, Усмон Носирлар-эй, булдилар яксон. Хушхон ашула бирла, Кузин сузиб тонг отар… Бизнинг Мухаммадназар, Босган кадами Гавхар, Офтобдек нурин тараб, Хур оламни уйготар… ——————————————————— Эварам Мухаммадназарбекка. Махмудбек, Эргаш полвон, Исмоил, Абдулло, Мукимжон. Накорат: Ким, деб, сурсанг, дейман жавоб, Менинг Онам. То абад порлок куёшимсан адолат бобида, Баркамол богинг безашда дустларинг пайдо, Ватан. Ингачи булбулимиз, Дилрабо, хуш келибсизю 25.

Next